Finn en lærer

Ingen felter må fylles ut. Fyll inn i felter for å snevre inn søket.

Fagområde
Realfag
Tekniske fag
Samfunnsfag
Spåk
Økonomi
Jus
Annet
Undervisning på hvilket nivå?
VGS
Fagskole
Bachelor
Master
Spesifiser fagområde
Privatundervisning – kryss for å få fram alle som tilbyr dette.
Fornavn
Etternavn

Lærere som tilbyr undervisning til lærested/skole

Navn

Fagområde

Nivå

Faglig spesifikasjon

Spåk
Master
I teach Spanish and English
Realfag
Spåk
Annet
VGS
Musikk, matematikk og kinesisk
Realfag
VGS
Bachelor
Master
Matematikk på bachelor nivå og under, samt enkelte emner på masternivå.
Tekniske fag
Fagskole
Bachelor
Elektriske maskiner, Energiproduksjon og energidistribusjon, Kraftelektronikk, Elektroteknikk, Elektriske anlegg, Elektrisk energiteknikk, maritime høyspenningsanlegg, høyspenningssystemer
Samfunnsfag
Spåk
VGS
Bachelor
Engelsk - spesielt lingvistikk (grammatikk, uttale, osv.), men også noe litteratur (har mastergrad). Har også bachelorgrad i historie.
Realfag
Tekniske fag
Fagskole
Bachelor
Teknisk tegning Kvalitetsledelse HMS Kjemi
Spåk
VGS
spansk norsk gresk engelsk
Realfag
Tekniske fag
Økonomi
Annet
VGS
Fagskole
Matematikk, fysikk, programmering (diverse språk og pls), automasjonsfag (hmi og pls)