Om Xplico

Xplico har som mål at flere elever og studenter skal få glede av Norges beste lærere.  Internett og PCer, nettbrett og smarttelefoner gjør gode lærere tilgjengelig for alle. Vi har lærere som underviser på følgende nivåer: Videregående skole, fagskole, bachelor og master.

Xplico samler de beste lærerne og sørger for at motiverte studenter kan finne dem og få undervisning online.I tillegg til å fungere som en arena for privatundervisning, gir Xplico også skoler mulighet til å leie inn lærere online som vikar eller til gjennomføring av hele emner, tema eller fag. Når læreren er tilgjengelig på nett har skolen god mulighet til å finne rett lærer også på kort varsel. Det er ingen grunn til å overlate studentene til seg selv når en god lærer kan overta undervisningen fra der han eller hun befinner seg.

Xplico anbefaler sterkt å registrere et firma når du begynner å ta betalt for undervisningen din. Underviser du på en skole, kan du naturligvis få lønn som en ansatt (timebasert eller som del av en full stilling), men tar du betalt av studenter for privatundervisning, må du føre inntekten gjennom et firma (vanligvis aksjeselskap eller enkeltpersonforetak). Mange skoler ser også fordelen av å bli fakturert for sporadisk undervisning og vikartjenester i stedet for å ansette læreren på timebasis eller i en stillingsbrøk.

Det enkleste og mest hensiktsmessige for lærere er enkeltpersonforetak. Undervisning er ikke mva-pliktig. Det betyr at du enkelt kan føre regnskap selv og et enkeltpersonforetak trenger ikke å føre egen skattemelding, alt settes enkelt opp sammen med din personlige skattemelding. Her kan du lese mer om å registrere enkeltpersonforetak.

Når du fører inntekter, kan du naturligvis også føre utgifter  (PC, bredbånd, mobil, reise, konferanser, faglig oppdatering mm.). Overskuddet blir regnet ut når du fører skattemeldingen i Altinn og blir lignet sammen  med inntekt du har ellers.

Xplico er et nettsted drevet av Skolekanalen AS.