Personlig undervisning på nett

Xplico tilbyr undervisning til over nett: Personlig undervisning (privatundervisning) for én elev om gangen, for mindre grupper eller for hele klasser på videregående skoler, høyskoler og universiteter.

Undervisningen skjer direkte, slik at all kommunikasjon mellom lærer og student er synkron.

Hver enkelt elev kan logge seg inn på vår BigBlueButton-server, der lærer kan skrive og tegne på tavlen, vise dokumenter og kommunisere gjennom chat, videooverføring og tale. Lærerne i Xplico underviser synkront på nett slik at de har kontakt med studentene i sanntid. Undervisningen er “live” med chat, kamera, skjermdeling og samtale. Xplico er som et vanlig klasserom, men rommet er på nett slik at både lærerne og studentene kan gå inn umiddelbart. Alle blir hørt, alle blir sett og alle får svar!