Personlig undervisning på nett

Xplico tilbyr undervisning til over nett: Personlig undervisning (privatundervisning) for én elev om gangen, for mindre grupper eller for hele klasser på videregående skoler, høyskoler og universiteter.

Læreren bruker verktøyene som passer sin undervisningsstil og emnet det undervises i. De fleste underviser synkront gjennom Teams eller Zoom i tillegg til innslag av asynkront innhold, gjerne video med eller uten interaktivitet.